اخبار

دانشگاه های تهران و صنعتی امیرکبیر؛ در فهرست 500 دانشگاه برتر جهان

دانشگاه های تهران و صنعتی امیرکبیر؛ در فهرست 500 دانشگاه برتر جهان
مهدی پاکزاد مدیر امور ستاد های دبیرخانه شورای عالی عتف: براساس جدیدترین گزارش منتشر شده در نظام رتبه بندی شانگهای که دانشگاهها را بر اساس میزان موفقیت در هر یک از معیارهای چهارگانه کیفیت اعضای هیئت علمی، خروجی پژوهش، کیفیت آموزش و عملکرد سرانه را رتبه‌بندی می‌کند، دانشگاههای تهران و صنعتی امیر کبیر در بین 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف)، مهدی پاکزاد مدیر امور ستاد های دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری(عتف) از جدیدترین گزارش منتشر شده در نظام رتبه بندی شانگهای که در تاریخ 8 سپتامبر 2016 منتشر شده است، خبرداد.

پاکزاد در مورد این گزارش گفت: براساس جدیدترین گزارش نظام رتبه بندی شانگهای که در تاریخ 8 سپتامبر 2016 منتشر شده است، دانشگاههای تهران و صنعتی امیر کبیر در بین 500  دانشگاه برتر  جهان قرار گرفتند. بررسی دقیق گزارش مذکور نشان می دهد براساس ارزیابی نظام رتبه بندی شانگهای، دانشگاه تهران در رتبه 400-301 قرار گرفته و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای اولین بار در جایگاه 500-401 فهرست 500 دانشگاه برتر جهانی قرار گرفته است. در این رتبه بندی دانشگاه ها از رتبه 100 تا 150 و 150 تا 200 بصورت بازه 50تایی و از رتبه 200 به بعد در بازه های 100 تایی رتبه بندی می شوند.

وی گفت : نکته دیگر در ارتباط با رتبه بندی صورت گرفته این است که دانشگاه صنعتی شریف علی رغم اینکه در رتبه بندی سال 2015 این نظام در رتبه 500-401 قرار گرفته بود در رتبه بندی سال 2016 این نظام در از فهرست 500 دانشگاه برتر جهان خارج شده است.

مدیر امور ستاد های دبیرخانه شورای عالی عتف ادامه داد: بررسی گزارش‌های منتشرشده این نظام در طی یک دهه گذشته نشان می دهد که از بین دانشگاه‌های ایران، دانشگاه تهران در سال ۲۰۰۹ با رتبه ۵۰۱-۴۰۲ برای اولین بار در فهرست دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفته است و این دانشگاه تا سال 2016 همواره در فهرست 500 دانشگاه برتر نظام رتبه‌بندی شانگهای حضور داشته است.

پاکزاد ادامه داد: دانشگاه تهران در سال 2016  رتبه 4۰۰-3۰۱ را در این رتبه‌بندی کسب کرده است که نسبت به سال 2015، بیانگر تنزل جایگاه جهانی این دانشگاه است. اولین حضور دانشگاه صنعتی شریف در رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۱۵ با کسب رتبه ۵۰۰-۴۰۱ بوده است که در رتبه بندی سال 2016 از فهرست دانشگاههای برتر جهان خارج شده است و دانشگاه صنعتی امیر کبیر با رتبه جهانی 500-401 به فهرست دانشگاههای برتر اضافه شده است.

وی افزود: نظام رتبه‌بندی شانگهای برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ در سطح بین‌المللی منتشر گردید و از آن سال به بعد به‌طور سالانه به‌روز می‌شود. نظام رتبه‌بندی شانگهای به‌منظور انجام ارزیابی دقیق‌تر از عملکرد دانشگاه و ارائه رتبه‌بندی جامع از جایگاه دانشگاه در سطح جهانی، ۴ معیار (کیفیت آموزش، کیفیت اعضاء هیئت‌علمی، خروجی‌های پژوهش و سرانه عملکرد دانشگاه) را برای ارزیابی دانشگاه‌ها تعریف نموده است.

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۰۳
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۹,۷۹۳