اخبار

در سومین جلسه هم اندیشی دبیران علمی ستادهای دبیرخانه شورای عالی عتف مطرح شد: دبیرخانه تعامل بیشتری با نهادهای سیاستگذار داشته باشد

در سومین جلسه هم اندیشی دبیران علمی ستادهای دبیرخانه شورای عالی عتف مطرح شد:  دبیرخانه تعامل بیشتری با نهادهای سیاستگذار داشته باشد
در جلسه هم اندیشی دبیران علمی ستادهای دبیرخانه شورای عالی عتف، که در روز چهارشنبه 18 شهریورماه با حضور قائم مقام دبیرکل و معاون اجرایی دبیرخانه برگزار شد، موضوع زمینه سازی برای تعامل بیشتر دبیرخانه شورای عالی عتف با سایر نهادهای سیاست گذار در حوزه علم و فناوری کشور مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) در سومین نشست هم اندیشی دبیران علمی ستادهای دبیرخانه، دبیران علمی ستادها، گزارشی از عملکرد 6 ماهه نخست سال جاری خود، اعم از فعالیت ها و پروژه ها، جلسات و نشست های تخصصی برگزار شده، مطالعات، خروجی های علمی و دستاوردها، ارائه کردند.

همچنین مرزها و هم پوشانی های مطالعاتی ستادهای علمی شناسایی شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیران علمی ستادهای دبیرخانه شورای عالی عتف، نقشه راه و برنامه های اصلی 6 ماهه دوم سال جاری خود را نیز پیشنهاد دادند که مورد بحث و بررسی سایر دبیران قرار گرفت. همچنین مقرر شد که در جلسه آتی ستادهای دبیرخانه، دبیران علمی ستادها برنامه های مذکور هر ستاد را به صورت مکتوب ارائه کنند.

در این جلسه، شبکه سازی بین محققان و سازمان های ذیربط، به عنوان یکی از وظایف و مسئولیت های ستادهای علمی مورد تاکید قرار گرفت. همچنین بحث هایی نیز در زمینه تعامل بیشتر دبیرخانه با سایر نهادهای سیاستگذار، انجام شد.

انتهای پیام


۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ۰۸:۳۹
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۶,۲۲۸