اخبار

حضور دولت و بخش خصوصی در تامین مالی علم و فناوری بررسی شد.

حضور دولت و بخش خصوصی در تامین مالی علم و فناوری بررسی شد.
در دومین نشست ستاد اقتصاد علم و فناوری شورای عالی عتف میزان حضور دولت و بخش خصوصی در تامین مالی علم و فناوری بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دومین جلسه ستاد اقتصاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف با موضوع تامین مالی علم و فناوری؛ دولتی یا خصوصی در محل دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد.

 در این جلسه نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون و کارو رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ، مرکز پژوهش های مجلس، پژوهشکده مطالعات فناوری، فرابورس ایران، انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیرکشور و ...حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه دکتر ابوجعفری نماینده پژوهشکده توسعه تکنولوژی مطالبی در خصوص تامین مالی مرحله‌ای نوآوری ارائه کرد.

وی با اشاره به نقص نظام تامین مالی نوآوری گفت: تامین مالی از طریق بانک‌های تجاری ممکن نیست و صندوق‌ها هم تاکنون ظرفیت لازم را ایجاد نکرده اند.

در این جلسه همچنین وضعیت نهادهای صنعت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در ایران بررسی شدواز  صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری، صندوق‌ مالی توسعه تکنولوژی ایران،موسسه توسعه فناوری نخبگان  و شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد به عنوان نهادهای صنعت سرمایه‌گذاری ریسک پذیر نام برده شد و نوع پروژه، خدمات مالی و خدمات مشاوره‌ای در هرکدام مورد بررسی قرار گرفت.

اعضاء جلسه نظراتشان را در خصوص جنبه‌های مثبت و منفی حضور دولت و بخش خصوصی در تامین مالی علم و فناوری بیان کرده وهمچنین پرسش‌های خود را نیز در خصوص مسائل مطرح شده ارائه کردند و صاحبنظران به پرسش اعضاء پاسخ دادند.

در ادامه دکترسپهرقاضی‌نوری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس حمایت‌های مالی از علم و فناوری را از نگاه دومکتب نئوکلاسیک و تکاملی مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به دو دیدگاه متفاوت مکتب‌های نئوکلاسیک و تکاملی در خصوص مداخله سیاست‌های دولت درتامین مالی علم و فناوری گفت: علی رقم اینکه دیدگاه این دو مکتب در مقابل هم قرار دارد اما توصیه های آنها لزوما در تناقض با هم نیستند و بلکه می‌شود در یک برنامه حساب شده اقتصادی تلفیقی از هر دو را بکار گرفت.

در بخش دیگری از این جلسه ذی‌نفعان حاظر در این نشست نظرات خود را در خصوص راهکارهای تعامل دولت و بخش خصوصی در تامین مالی علم و فناوری مطرح کردند.

انتهای پیام

 

 

۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۱۴
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۳,۶۵۲